Καλώς ήρθατε στην προσωπική ιστοσελίδα του κ. Αθανασίου Σαχλά

Ο Αθανάσιος Σαχλάς είναι διδάκτορας του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς από το 2010.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 διδάσκει το μάθημα "Θεωρία Αξιοπιστίας" (χειμερινό εξάμηνο) και τα μαθήματα "Πολυμεταβλητή Ανάλυση" και "Απαραμετρική Στατιστική" (εαρινό εξάμηνο) στο τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς ως Πανεπιστημιακός Υπότροφος. Είναι Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) στην Θεματική Ενότητα «[ΔΙΠ50] Βασικά Εργαλεία και Μέθοδοι για τον Έλεγχο της Ποιότητας» του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών «[ΔΙΠ] Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας» της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Επιπλέον, είναι επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς και της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών ενώ από το 2008 έως το 2016 ήταν επιστημονικός συνεργάτης του τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα ανήκουν η Βιοστατιστική, ο Στατιστικός Έλεγχος Διεργασιών, η Δημογραφία, η Αναλογιστική Επιστήμη και η Στατιστική Θεωρία Πληροφοριών. Κατα κύριο λόγο ασχολείται με την ανάπτυξη και εφαρμογή στοχαστικών μοντέλων επίβλεψης διεργασιών (ποιότητας διεργασιών, κλινικών δοκιμών, βιοεπιτήρηση, επιτήρηση ασθενειών, ποιότητας υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, κλπ) καθώς και με τη θεωρία ροών και σχηματισμών. Στο πεδίο εφαρμογής της Στατιστικής στις Επιστήμες Υγείας ασχολείται κυρίως με την κατασκευή και στάθμιση ερωτηματολογίων, την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής, τη μελέτη του ύπνου και των διατροφικών συνηθειών, το μεταβολικό σύνδρομο, το άγχος, κλπ.

Στις επόμενες σελίδες θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το διδακτικό και ερευνητικό έργο του κ. Αθ. Σαχλά.

Επιπλέον, μπορείτε να βρείτε τον κ. Αθ. Σαχλά στα:

Google Scholar

ResearchGate

ORCID

Academia

Crossref

Pubmed

Linkedin

Twitter

Facebook